Български(БГ)English (UK)

Внимание! Този сайт използва бисквитики.

Научи повече

Съгласен съм

BASS

 

 

Vта МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СПИНАЛНА ХИРУРГИЯ

25-28 АПРИЛ 2024 Г., ГРАНД ХОТЕЛ РИГА, РУСЕ, БЪЛГАРИЯ

 

ПРОГРАМА

 

ЧЕТВЪРТЪК, 25.04.2024

14:00 – 19:00

Регистриране на делегатите 

 

20:00 

Вечеря “Добре дошли” - ресторант “Панорама”,  Гранд хотел “Рига”

 

ПЕТЪК, 26.04.2024

8:00 - 11:00

Регистриране на делегатите

 

11:00 - 11:30      

Официално откриване на конференцията 

 

СЕСИЯ 1 - МОДЕРАТОРИ: ПРОФ. Д-Р СТЕФАН СТАНЧЕВ, ДМ; ДОЦ. Д-Р АДЕЛИН ИВАНОВ 

 

11:30 - 11:45

EVERYTHING YOU NEED TO KNOW ABOUT SPONDYLOLISTHESIS

Mardjetko S.

University of Illinois Hospital - Orthopaedic Surgery, SRS, USA

 

11:45 - 12:00

KLIPPEL FEIL SYNDROME: CLINICAL IMPACT OF CONGENITAL CERVICAL FUSION ABNORMALITIES

Mardjetko S.

University of Illinois Hospital - Orthopaedic Surgery, SRS, USA

 

12:00 - 12:15

NEUROMUSCULAR SPINAL DEFORMITY

Mardjetko S.

University of Illinois Hospital - Orthopaedic Surgery, SRS, USA

 

12:15 - 12:30

EARLY ONSET SPINAL DEFORMITY

Mardjetko S.

University of Illinois Hospital - Orthopaedic Surgery, SRS, USA

 

12:30 - 12:45

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА СКОЛИОЗА ПРИ ДЕЦА СЪС СПИНАЛНА МУСКУЛНА АТРОФИЯ (СМА)

Яблански В., Иванов А., Влаев E., Балев С., Каменова Б.

Аджибадем Сити Клиник Токуда болница, София, Клиника по Ортопедия, травматология

 

12:45 - 13:00

MANAGEMENT OF CO-EXISTING LUMBAR SPONDYLOLISTHESIS AND ADOLESCENT IDIOPATHIC SCOLIOSIS 

Clements D.

Cooper University Health Care, SRS, USA

 

13:00 - 13:15

ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНТРАОПЕРАТИВЕН РАВНИНЕН ЕРЕКТОР СПИНЕ БЛОК ЗА СЛЕДОПЕРАТИВНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ ПРИ СКОЛИОТИЧНА ХИРУРГИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

Каменова Б., Яблански В., Иванов А., Влаев Е., Балев С.

Аджибадем Сити Клиник Токуда болница, София, Клиника по Ортопедия, травматология

 

13:15 - 13:30

Дискусия 

 

13:30 - 14:30

Обяд 

 

14:30 - 17:30

Социална програма - панорамна разходка по река Дунав с кораб “Русчук”

 

20:00 

Вечеря 

СЪБОТА, 27.04.2024

 

СЕСИЯ 2 - МОДЕРАТОРИ: ЧЛ. КОР. ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ ГАБРОВСКИ, ДМН; ДОЦ. Д-Р СЛАВОМИР КОНДОВ, ДМ

 

9:30 - 9:45

THE REUNION WITH MY PATIENTS: THEIR JOURNEY AND EXPERIENCE 30 YEARS AFTER THEIR INTERVENTION FOR ADOLESCENT IDIOPATHIC SCOLIOSIS VIA CD INSTRUMENTATION

Perze-Grueso F., Pizones J.,  Moreno-Manzanaro L.

Hospital HM Sanchinarro, SRS, Hospital La Paz, Madrid, SPAIN

 

9:45 -10:00

КЪСО СЕГМЕНТНА ИНСТРУМЕНТАЦИЯ И БАЛОННА КИФОПЛАСТИКА ПРИ ФРАКТУРИ В ПОЯСНИЯ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАКА

Ставрев В., Ганев П., Иванов Н., Петричев Х., Петров В., Радев С.

УМБАЛ „Свети Георги” – Пловдив

 

10:00 - 10:15

ПЪРВИЧЕН ДОРЗАЛЕН ЕПИДУРАЛЕН АБСЦЕС

Пещерлиев А.

Hildesheim,  Германия

 

10:15 - 10:30

ПРОДЪЛЖИТЕЛНА АПНЕЯ СЛЕД ВЕРТЕБРОПЛАСТИКА ПОД ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ: КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Михайлова Е., Станков И., Узунов K., Джеров A., Ангелов В., Цонева Д.

МУ - София; УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ – София, КАИЛ и ОГХ

 

10:30 - 10:45

МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА STANDALONЕ PLIF ТЕХНИКА

Узунов К. (УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“), Илков П. (УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”)

 

10:00 - 10:45

Дискусия 

 

11:00 - 11:30

Кафе пауза 

 

СЕСИЯ 3 - МОДЕРАТОРИ: ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ ЯБЛАНСКИ, ДМ; ПРОФ. Д-Р СВЕТОСЛАВ КАЛЕВСКИ

 

11:30 - 11:45

ДВУЕТАПНО ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ТЕЖКИ ФОРМИ НА СКОЛИОЗА

Влаев Е., Яблански В., Иванов А., Балев С., Каменова Б., Попова М.

Аджибадем Сити Клиник Токуда болница, София, Клиника по Ортопедия, травматология

 

11:45 – 12:00

ПОЛОЖЕНИЕ ПО КОРЕМ ПРИ ГРЪБНАЧНИ ОПЕРАЦИИ ПОД ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ПРАКТИКАТА НА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНАТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Попова П., Георгиева Ел., Михайлова Е., Цонева Д.

МУ-София, УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“- София, КАИЛ

 

12:00 – 12:15

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

Габровски Н., Илков П., Велинов Н.

Клиника по Неврохирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, София 

 

12:15 – 12:30 

 СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА БОЛКАТА, ИНВАЛИДНОСТТА И ДЕПРЕСИЯТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЛУМБАЛНА И ЦЕРВИКАЛНА ДИСКОВА ХЕРНИЯ

 Кръстева Р., Ленкова А.

 Факултет „Обществено здраве и здравни грижи”, Катедра „Здравни грижи“, Русенски университет „Ангел Кънчев“

 

12:30 – 12:45

ТЕРАПЕВТИЧНА ЕФИКАСНОСТ НА ФАСЕТНИ СТАВНИ АПЛИКАЦИИ ПРИ НИСКА КРЪСТНА БОЛКА, ДЪЛЖАЩА СЕ НА ЛУМБАЛНА ДИСКОВА ХЕРНИЯ ИЛИ ДИСКОВА ДЕГЕНЕРАЦИЯ 

Станчев Ст., Кръстева Р., Ислям Б.

Лечебни заведения „МЕДИКА“, Русе

 

12:45 – 13:00

Дискусия 

 

13:00 - 14:00

Обяд

 

СЕСИЯ 4 - МОДЕРАТОРИ: ПРОФ. Д-Р ВЛАДИМИР СТАВРЕВ, ДМН; ДОЦ. Д-Р ВЕНЦИ РОСМАНОВ, ДМ

 

14:00 - 14:15

ANTERIOR SURGICAL CORRECTION OF LENKE TYPE 5 IDIOPATHIC SCOLIOSIS USING DYNAMIC FIXATION IN PATIENTS WITH COMPLETE SKELETAL MATURITY. 5 YEARS FOLLOW-UP

Kazmin A., Kolesov S., Pereverzev V. 

N. N. Priorov National Medical Research Center

 

14:15 - 14:30

VERTEBRAL BODY TETHERING (VBT) VS BRACE TREATMENT IN CHILDREN WITH IDIOPATHIC SCOLIOSIS

Kazmin A., Kolesov S., Tesakova D., Pereverzev V. 

N. N. Priorov National Medical Research Center

 

14:30 - 14:45

PREOPERATIVE PLANNING WITH 3D PROTOTYPING IN THE SURGICAL TREATMENT OF SEVERE SPINAL DEFORMITIES

Kazmin A., Kolesov S., Domrachev I., Tesakova D., Pereverzev V. N. N. Priorov National Medical Research Center

 

14:45 - 15:00

ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИСТМИЧЕН ТИП СПОНДИЛОЛИСТЕЗА ПРИ ВЪЗРАСТНИ

Стоков Л.1, Диков Д.2, Джеров A.2, Стоков Л.Д.3 

1УМБАЛ „Св. Анна“, 2УСБАЛО „Б.Бойчев“, 3УМБАЛ „Св. София“

 

15:00 - 15:15

ОЦЕНКА НА БОЛКОВИЯ СИНДРOМ И МОБИЛНОСТ СЛЕД ПЕРКУТАННА ВЕРТЕБРОПЛАСТИКА

Настев К,1. Стоков Л.1, Стоков Л.Д.2 

1МБАЛ „Скин Системс“, 2УМБАЛ „Св. София“

 

15:15 - 15:30

ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ГРЪДНИЯ И ПОЯСНИЯ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ИНФЕКЦИИ НА БЪБРЕЦИТЕ И ПИКОЧНИТЕ ПЪТИЩА 

Я. Енчев1,2, Б. Илиев1,2 ,Г. Бошев1,2, А. Демирчи2, Д. Илиева3, М. Близнакова4, Т. Кондев1,2

1Катедра по неврохирургия, Медицински Университет – Варна, България
2Клиника по неврохирургия, УМБАЛ „Св. Марина”, Варна, България
3Екип за контрол на инфекциите, УМБАЛ „Св. Марина”, Варна, България
4Клиника по физиотерапия, УМБАЛ „Св. Марина”, Варна, България
УМБАЛ "Света Марина" ЕАД – Варна, Клиника по неврохирургия

 

15:30 - 15:45

КИСТИ НА ТАРЛОВ – ЗАТРУДНЕНИЯ В ДИАГНОСТИЦИРАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ

Тодоров С.

Отделение по неврохирургия, УМБАЛ-Бургас

 

15:45 - 16:00

Кафе пауза

 

СЕСИЯ 5 - МОДЕРАТОРИ: ПРОФ. Д-Р СТЕФАН СТАНЧЕВ, ДМ; ПРОФ. Д-Р ЛЮБЕН СТОКОВ, ДМ

 

16:00 - 16:15

ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ТЕХНИКИ ЗА ОБЕЗБОЛЯВАНЕ

Кондов С.1,2,3, Станчев Ст.3,4

1УМБАЛ Медика, Отделение по Неврохирургия, Русе

2Аджибадем Сити Клиник Младост, Онкологичен център, София

3Русенски университет „Ангел Кънчев“

4УМБАЛ Медика, Отделение по ортопедия, травматология и гръбначна хирургия

 

16:15 - 16:30

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В СЪВРЕМЕННАТА СПИНАЛНА ХИРУРГИЯ: ДЕГЕНЕРАТИВНА ЛУМБАЛНА СКОЛИОЗА

Станчев Ст.1, Панайотов К.1, Въцов Н.1, Костадинов М.1, Станчева В.1,2, Стоянов Ал.1,2

1. УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ”, Отделение по Ортопедия, травматология и гръбначна хирургия

2. СУ „Кл. Охридски“, МФ

 

16:30 - 17:30

СРЕЩА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО СПИНАЛНА ХИРУРГИЯ (БАСХ)

 

17:30 - 20:00

Свободно време 

 

20:00 

Вечеря 

НЕДЕЛЯ, 28.04.2024

 

До 12:00 ч. 

Заминаване 

Политика за използване на "БИСКВИТИКИ"
Политика за използване на ЛИЧНИТЕ ДАННИ