Български(БГ)English (UK)

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

“SPINE SURGERY” Journal  – Vol. I, issue 1-2 – 2022  – DOWNLOAD FROM HERE

“SPINE SURGERY” Journal  – Vol. IIissue 1-4 – 2023  – DOWNLOAD FROM HERE

  

“SPINE SURGERY” Journal is a official print edition by the Bulgarian Association of the Spine Surgeons

and it is referred in the National Reference List of the National Center for information and documentation.

All the journal’ print issues are available in the National Library, also in all Medical University’ Libraries and University Hospitals in Bulgaria.

Articles, case studies, personal clinical experience, scientific reports by the most prominent Bulgarian specialists in the field, as well as authors from all over the world, have been published in it.

Publications can be sent to the specified e-mail.

EDITORIAL ADDRESS:

Prof. Stephan Stantchev MD, PhD

University Hospital for active treatment – MEDIKA, Ruse

Clinic of Orthopaedy, Traumatology and Spine Surgery

Ruse, Riga str. 35

Tel.: +359 887 978 779

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Print, paging and graphic design by Impressive Ltd.

Тel.: +359 889 546 506

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Списание „Спинална хирургия“ – Том I, брой 1-2 – 2022 г. –  свали оттук

 

Списание „Спинална хирургия“ – Том II, брой 1-4 – 2023 г. – свали оттук

  

 

Списание „СПИНАЛНА ХИРУРГИЯ“ е официално печатно издание на Българската асоциация на спиналните хирурзи и е включено в Националния референтен списък на Националния център за информация и докуметация (НАЦИД) на Р България. Броевете му са на разположение в Националната Библиотека, както и в библиотеките на Медицинските университети и Университетски болници в Р България.

В него са публикувани статии, казуистика, личен клиничен опит, научни доклади на нашите най-изтъкнати специалисти в областта, така и на колеги от цял свят. 

Публикации могат да бъдат изпращани на посочената електронна поща.

 

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Проф. Стефан Станчев, дм

УМБАЛ МЕДИКА

Клиника по ортопедия, травматология и спинална хирургия

Русе, ул. Рига №35

Тел.: 0887 978 779

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Организатор по отпечатване, страниране и графичен дизайн:

ИМПРЕСИВ ЕООД

Тел.: 0889 546 506

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Политика за използване на "БИСКВИТИКИ"
Политика за използване на ЛИЧНИТЕ ДАННИ